soci-media

Sociala medier

Undersökningar om sociala medier visar…

..att väldigt många företag och företagare undviker att jobba aktivt med
Internet och sociala medier som kommunikationskanal gentemot sina
befintliga och framtida kunder!

Låt Zysmix ändra på det!

Sociala medier är, i ett historiskt perspektiv, ett helt nytt sätt att kommunicera och ha en aktiv dialog med kunder på ett helt annat sätt än vad som förekommit tidigare.
Det har stora möjligheter, och förstås sina risker, att finnas med på Facebook till exempel, och det har också sina risker att inte finnas med.

Zysmix kan hjälpa Dig att integrera Ditt och företagets aktiviteter på sociala media med Din hemsida, på olika sätt, vi kan hjälpa Dig att skapa en kundsida, där kunderna har eget inlogg för att skapa en bättre och djupare relation mellan företaget och dess kunder.

Trots Din och företagets närvaro på olika håll i cyberspace, ska det vara enkelt för Din del att hålla ordning på vad som händer var, och det ska naturligtvis hjälpa dem som vill bli Dina kunder, som har behov av Dina tjänster eller varor, att få tag i, och kommunicera med Dig!

Företagens skyltfönster har i hög grad flyttat från gatan och telefonkatalogen, till hemsidor och sociala medier. Det som skapar lite problem i form av tidsnöd kanske, är det faktum att i synnerhet sociala medier är interaktiva och dubbelriktade – det kan dyka upp frågor som behöver besvaras, synpunkter som behöver bemötas och så vidare.

Undersökningar som gjorts visar att även många stora företag har dålig koll på Sociala medier, medan andra har personal som är speciellt dedikerad för att sköta deras sidor på olika sociala media – hur är det på Ditt företag?

Att hålla på med Sociala media kräver förstås en del intresse för den typen av kommunikation, och det tar en del tid – men eftersom allt fler använder Facebook allt mer, så kan det både vara nödvändigt och lönsamt för företaget att finnas där, aktivt.
Behöver ni någon som kan ta hand om Sociala medier för företagets räkning, och samtidigt vara en del av företagets kundsupport – utan att rekrytera någon till en tjänst avsatt endast för detta?

Zysmix är lösningen för ert företag!

Management för Sociala Medier!