Engineering and Design

Företagets affärsidé är väl hjärnan, personalens engagemang är hjärtat och kunderna är blodomloppet!
Kunderna är viktiga för alla företag, och för att kunderna ska veta hur företaget utvecklas, när sortiment och utbud förändras, telefon- och öppettider justeras och allt annat som påverkar relationen mellan företaget och kunden på ena eller andra sättet behöver kommuniceras på lämpligt sätt!

Ibland är det skyltfönstret och anslagstavlan som ska göras om, då och då behöver kunden en personlig kontakt via telefon och andra gånger så vill företaget skicka ut nyhetsbrev för att berätta för alla kunder om vad som är på gång.

Istället för att slå upp i telefonkatalogen, så “googlar” man efter information, så företaget behöver en hemsida, ur marknadssynpunkt kan det behövas en Facebooksida, ett Twitter-konto och en Youtube-kanal för företaget (det finns fler sociala medier som kan vara eller bli aktuella).

När man som kund har hittat telefonnumret och använder det för att söka kontakt, behöver företaget en bra och flexibel telefonlösning – där det går att knyta ihop mobiltelefoner med den fasta växeln för att ha en hög grad av tillgänglighet.

Video är ett fenomen som tar allt större utrymme både på internet, som kommunikationsmedium och för att enkelt kunna tillhandahålla produktinformation och utbildning.

Att använda videon för sina mail och nyhetsbrev är en relativt ny, men växande, företeelse som ger en extra dimension i mailkommunikationen!

Så ska dessa olika vara synkroniserade, uppdateras och kunna utgöra grund för en aktiv dialog med kunderna i till exempel de sociala medierna.

Hur jobbas det med dessa olika komponenter i Ditt företag?

Finns det kanske inget intresse hos någon att jobba med dessa frågor?

Ta en diskussion med oss om en eller flera pusselbitar av Ditt företags informationspussel, vi kan erbjuda ett flertal olika nivåer från en enkel hemsida till ett komplett paket där viss del av kundsupport också kan ingå.