Zysmix

är en tjänst för företag som inte själva vill lägga tid på, eller engagera sig i,
internetaktiviteter i olika sociala medier.
Sociala medier är till exempel Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, YouTube