Undersökningar visar….

..att väldigt många företag och företagare undviker att jobba aktivt med
Internet och sociala medier som kommunikationskanal gentemot sina
befintliga och framtida kunder!

About admin